Odborné pracoviště
pro environmentální management
a ochranu přírody
více o nás

ENVIROP MUNI

ENVIROP je odborným pracovištěm působícím na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Pracoviště se svou činností zaměřuje především na management, ochranu a obnovu významných a ohrožených přírodních biotopů v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech. Toto realizujeme formou zakázek i projektů aplikovaného výzkumu.

Naši skupinu tvoří kvalifikovaní botanikové, zoologové i ekologové. Díky tomu může pracoviště cílovým skupinám a spolupracujícím subjektům nabídnout svou vysokou odbornost a komplexnost služeb v oblastech hodnocení, monitoringů, posudků, analýz a plánovaní opatření včetně následných studií jejich vlivu na biodiverzitu i životní prostředí.

Naše aktivity

Monitoring a mapování druhů

Inventarizační průzkumy

Environmentální management významných a ohrožených biotopů

Monitoring a mapování biotopů

Exkurze, přednášky a odborné poradenství

Odborné posudky a hodnocení

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno