Náš tým

Naši skupinu tvoří kvalifikovaní botanikové, zoologové i ekologové. Díky tomu může pracoviště cílovým skupinám a spolupracujícím subjektům nabídnout svou vysokou odbornost a komplexnost služeb v oblastech hodnocení, monitoringů, posudků, analýz a plánovaní opatření včetně následných studií jejich vlivu na biodiverzitu i životní prostředí.

Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D.

vedoucí pracovní skupiny ENVIROP
projektový management
specialista - ornitolog, batracholog

E-mail: kotasova.adamkova@sci.muni.cz

Mgr. Helena Chytrá

botanik, specialista na management nelesních biotopů

vedoucí botanik pracovní skupiny ENVIROP

E-mail: chytra@sci.muni.cz

Mgr. Júlia Buchtová

vedoucí technik, asistent projektu

E-mail: 484525@mail.muni.cz

Mgr. Barbora Pelánková, Ph.D.

projektový management pro evropské projekty

E-mail: bpelankova@sci.muni.cz

Bc. Karel Kizek

entomolog, technik

Bc. Zdenko Večerík

entomolog, technik

RNDr. Šárka Mašová, Ph.D.

parazitolog, specialista na osvětovou činnost

Mgr. Kryštof Horák

ornitolog, specialista na osvětovou činnost

Ing. Kateřina Knotková

botanik, specialista na ekologii obnovy a krajinářskou architekturu

Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

arachnolog

Mgr. Martin Vašíček

entomolog, specialista na osvětovou činnost

Mgr. Jana Petruželová

hydrobiolog, specialista na vodní hmyz

Mgr. Jan Petružela

vertebratolog, asistent hydrobiologie

Mgr. Barbora Blažková

technik, asistent projektu

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno