Monitoring koprofágních druhů brouků na mokřadních pastvinách

Celý název: Monitoring koprofágních druhů brouků na mokřadních pastvinách: Ekologie, biodiverzita a ekosystémová role

Obor: Středoškolská odborná činnost

Vedoucí práce: Mgr. David Kopr

Oficiální zadání:

Mokřadní ekosystémy představují důležitý habitat pro širokou škálu organismů, včetně brouků, kteří se specializují na konzumaci organického materiálu. Na mokřadních pastvinách se pak vyskytuje celá řada brouků koprofágních, tedy brouků živících se a vyvíjejících se v trusu. Navrhovaná odborná práce se bude věnovat monitoringu koprofágních druhů brouků na vybrané mokřadní pastvině a bude se zabývat jejich biodiverzitou, ekologií a ekosystémovou rolí. Cílem práce tedy bude: (i) identifikovat a klasifikovat koprofágní druhy brouků v rámci vybrané lokality; (ii) sledovat a vyhodnotit sezónní dynamiku početnosti a druhové skladby koprofágních brouků; (iii) monitorovat rozdíly v trvání rozkladu organického materiálu v trusu s různou mírou výskytu koprofágních organismů. V rámci diskuze bude úkolem studenta (iv) navrhnout opatření pro ochranu a udržitelnou péči o mokřadní pastviny s ohledem na biodiverzitu koprofágních druhů brouků.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno