Zkvalitňování vzdělání v praktické ochraně přírody: odborné semináře

V rámci projektu budou připraveny vzdělávací akce v podobě odborných seminářů pro odborné pracovníky a hospodařící zemědělské subjekty. Každý seminář bude zaměřený na jedno z devíti vybraný témat, která cílové skupině zastoupené především odbornými pracovníky v oboru ochrany přírody a hospodařícími zemědělskými subjekty přinese nové znalosti a konkrétní poznatky využitelné v jejich běžné pracovní praxi.

Realizací seminářů navrhovaný projekt přispěje ke zvýšení odbornosti cílové skupiny v oblasti praktické ochrany přírody a péče o životní prostředí. Vysoká specializace  a specifičnost odborných seminářů spojená s terénními exkurzemi na lokality s příklady dobré praxe umožní účastníkům detailní seznámení se s konkrétními tématy včetně praktických pracovních postupů vycházejících z vědeckých poznatků. To bude zvláště prospěšné především pro odborné pracovníky a referenty odborů pro  životní prostředí zabývající se správou maloplošných i velkoplošných chráněných území. Absolvování těchto vzdělávacích seminářů tak účastníky zvýhodní na trhu práce, jelikož budou po absolvování semináře schopni samostatně navrhovat vhodná řešení péče o krajinu, či v případě zemědělských subjektů hospodařit šetrněji a efektivněji. 

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno