Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů

Travní porosty patří v Evropě k jedněm z druhově nejpestřejších společenstev. Přitom většina z nich vznikla a je udržována lidskou činností. Projekt je zaměřen na rozvoj technologií, které se zabývají obnovou degradovaných lučních porostů a zakládáním nových druhově bohatých trávníků pomocí dvou metod. První představuje osev regionálními směsmi získanými vyčesáváním původních druhově bohatých porostů, druhou metodou je přenos zeleného sena z dobře zachovalých porostů v okolí obnovovaných lokalit. Jen takto lze zajistit, že vyseté/přenesené druhy budou nejlépe přizpůsobeny lokálním podmínkám prostředí a nebude ohrožen místní genofond.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon D32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno