O nás

ENVIROP je odborným pracovištěm zaměřeným především na management, ochranu a obnovu významných a ohrožených přírodních biotopů v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech. Toto realizujeme formou zakázek i projektů aplikovaného výzkumu.

Naši skupinu tvoří kvalifikovaní botanikové, zoologové i ekologové. Díky tomu může pracoviště cílovým skupinám a spolupracujícím subjektům nabídnout svou vysokou odbornost a komplexnost služeb v oblastech hodnocení, monitoringů, posudků, analýz a plánovaní opatření včetně následných studií jejich vlivu na biodiverzitu i životní prostředí.

Odborné pracoviště pro environmentální management a ochranu přírodyKorespondenční adresa

Ústav botaniky a zoologie
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2, 611 37 Brno

Adresa pracoviště

Univerzitní kampus Bohunice
pavilon A32
Kamenice 753/5, 625 00 Brno